Servicelösningar

  • Service och underhåll av autoklaver och desinfektionsutrustning
  • Serviceavtal på årlig basis
  • Upprepad prestandakvalificering (UPK) för autoklaver och desinfektionsutrustning
  • Spårbar kalibrering av olika typer av givare
  • Kvalitetssäkring och test av olika typer av media
  • Arbete i Högriskmiljö

Servicepartner
Vid tecknande av serviceavtal tar L.Pharma AB helhetsansvar för service av era autoklaver och desinfektionsutrustningar. Förebyggande underhåll utförs med schemalagda underhållsintervall och vi är vid behov snabbt på plats för felsökning och avhjälpande underhåll. I direkt anslutning till förebyggande underhåll kan vi även utföra upprepad prestandakvalificering (UPK) samt givarkalibrering, för att på så vis minimera utrustningens ståtid.  

Avtal för service utformas i samråd med kund och kan skräddarsys efter önskemål, för att på bästa möjliga vis passa er verksamhet.