Våra samarbetspartners i ”Turn-key”-projekt där L Pharma tar huvudansvaret

Genom de nära kontakter L Pharma har med andra spetskompetensföretag kan vi erbjuda Turn-Key lösningar för våra kunder. Vi arbetar uteslutande med de främsta aktörerna inom sina respektive områden.

Vi samarbetar bland annat med följande företag;

  • Mikrobiologi och kemi, Eurofins.
  • Renrum, CRC.
  • Byggnation, Caverion.
  • WFI, PW och renånga, CUT.