Helhetslösning eller punktinsats?

Beroende på behov och önskemål erbjuder vi både färdigpaketerade projektlösningar (Turn-key solutions) eller punktinsatser genom konsulttjänster.  

Helhetslösning (Turn-key solutions)
Vid leverans av projekt tar L.Pharma AB huvudansvar för projektets drift. L.Pharma AB bär helhetsansvaret från förstudie, kravställning och inköp, till driftsättning, kvalificering och processoptimering. Vi lämnar sedan över ett färdigställt projekt, och ni behöver endast trycka på "start".  

Nyckelkompetens genom konsulttjänster inom:

  • Mätningar och processutveckling för autoklaver
  • Installation av utrustning och anpassning av lokaler i GxP-miljö
  • Projektledning
  • Processoptimering
  • Validering/Rekvalificering av Sterilprocesser i autoklaver, sterilisatorer och isolatorer
  • Validering/Rekvalificering av rengöringsprocesser i CIP/SIP-system och diskmaskiner
  • Validering/Rekvalificering av mediasystem